Velkommen til siden for kunsten på Søndre Campus! Her vil du kunne læse om værkerne, der befinder sig på vores universitet og sammen med bygningerne skaber rammerne for vores hverdag og kunstnerne som har skabt dem. Formålet med denne side er at skabe en base for information om Søndre Campus’ rige samling af kunstværker for således at stimulere interesse og skabe et grundlag for dialog om den kunst, der omgiver os på daglig basis.

Når du støder på kunsten på Søndre Campus vil du lægge mærke til at der er QR-koder på alle værkernes skilte. Hvis du scanner koden med din smartphones kamera vil du komme direkte ind på siden for det pågældende værk, hvor du kan få mere information. Vi håber du vil gå på opdagelse i vores alles kunstsamling.

Du er velkommen til at dele dine billeder af kunsten på Søndre Campus med os og omverdenen med hashtag #SdrCampusKunst

Kunst på Søndre Campus

Da man fra 2002 begyndte at åbne dørene til det nye Søndre Campus på Amager for Københavns humaniorastuderende ønskede man at udsmykke de nyerhvervede rum med ligeså ny kunst. Samlingen der findes på Søndre Campus er på mange måder en blandet størrelse, da kunsten er samlet i takt med at universitetet har udvidet sig løbende og på grund af mangel på samlingsstrategi. Der findes på Søndre Campus en lang række værker der alle er en blanding af donationer fra fonde bestående af allerede færdiggjorte værker, bestillingsarbejde af bygningsintegrerede værker og værker som universitetet låner.

Kunstneren Peter Callesen fortæller om sit værk ‘White Words’, lavet til Søndre Campus. Foto: Helle Jessen

Fire værker på KUA2 er bygningsintegrerede værker og tager derfor en helt særlig karakter. Det er værkerne White Words (2016) af Peter Callesen, Time is a River Which Sweeps Me Along (2013) af Eva Koch, Kammer (2016) af Mette Gitz-Johansen og 2 UP 1 DOWN (2013) af Tumi Magnusson. Disse værker er hvad man kalder stedsspecifikke fordi de er skabt af kunstneren til stedet hvor det skal stå. Det tillader kunstneren, som får bestilling på at lave et værk til universitetet at tage forhold som miljø på campus, arkitektur, historie og tradition i betragtning så værket personaliseres. Resultatet bliver derfor et værk, der forholder sig til det fysiske sted, som det opleves med sanserne. Kunstneren får med denne opgave lov til at gribe ind i rummet og kuratere det så at sige, altså at forme det med det pågældende værk. Man siger at det stedsspecifikke værk enten kan være en integration eller intervention, altså at det tager del i rummet eller griber ind i rummet. Derfor adskiller de stedsspecifikke værker sig fra resten af Søndre Campus’ kunstsamling da de forholder sig til rummet på en både som færdiglavede værker ikke kan.

Udover de stedsspecifikke værker består kunstsamlingen bl.a. af værker lavet af anerkendte danske kunstnere som Mia Helmer, Claus Carstensen, Anders Bonnesen, Christian Vind, Kathrine Ærtebjerg m.fl. Disse værker er resultat af et samspil mellem det pågældende instituts ledere, eventuelt kunstudvalg og fonden. Fonden foreslår hvilke værker der skal være og hvor i det område universitetet ønsker udsmykket og derefter skal instituttets ledere godkende forslaget, hvorefter kunsten installeres. Kunsten på Søndre Campus må siges at være repræsentativ for en større tendens i det danske samfund siden 1960’erne, nemlig indsatsen for at fremme dansk kunst i offentligheden og troen på at kunst kan optimere landets læringsmiljøer.

Kunstsamlingen på Københavns Universitet

Hvad de fleste nok ikke ved er at Københavns Universitet ejer en af Danmarks største kunstsamlinger. Siden Københavns Universitets grundlæggelse i 1479 har universitetet løbende samlet adskillige værker. Kunstsamlingen på hele universitetet består i dag af godt 3000 værker fordelt på fakulteterne i hovedstaden.

Kunstsamlingen på hele universitet kan deles op i to dele: de ældre udsmykninger og den moderne kunstsamling. I den ældre del findes der portrætter af personer med tilknytning til universitetet, som rektorer og videnskabsfolk. Udover det findes der i samlingen en række genremalerier, historiemalerier og grafiske arbejder, som især knytter sig til Københavns Universitets videnskabelige samlinger. Den moderne kunstsamling kan siges at være et repræsentativt udtryk for samtidskunsten i Danmark. Siden 1960’erne hvor staten begyndte at gå aktivt ind i kunststøtte har Københavns Universitet konstant udvidet dets samling af samtidskunst.  Under udvidelsen af universitetet i 60’erne og 70’erne blev der i forbindelse med byggeriet investeret i store mængder af samtidskunst for at udsmykke de nye bygninger.

Efterfølgende er kunsten blevet finansieret gennem en regel som angiver at 1,5% af al statsligt nybyggeri skal benyttes til kunstnerisk udsmykning. Dette har ofte for Københavns Universitet betydet et samarbejde med kunstnere i form af bestilling af et værk lavet til et sted på universitet, hvor kunstneren således har kunnet forholde sig til stedet og universitetets tradition. Udover det modtager universitetet gaver fra private og fonde, som f.eks. Statens Kunstfond og Ny Carlsberg Fondet. Københavns Universitet investerer ikke selv i kunst.

Kunstsamlingen med dens blandede indhold kan siges at have stor værdi som dansk kulturarv da samlingens værker alle er udført af danske kunstnere og fordi dens nyere del virker repræsentativ for dansk samtidskunst. Det kan hertil tilføjes at Københavns Universitets offentlige rum har besøgstal der i høj grad overstiger hovedstadens største museer og at kunstsamlingen med dets 3000 værker kan måle sig med de fleste danske kunstmuseer og samlinger. Vi er stolte af vores kunstsamling på Københavns Universitet og glade for at kunne dele den med ansatte og studerende. Så når du bevæger dig rundt ude i universitetets bygninger, så hav øjnene åbne for spændende møder med den danske kunst!

Kammer, 2016. Mette Gitz-Johansen. Foto: Torben Petersen